Zásad ochrany osobných údajov

Jsme společnost Ortopedická protetika Frýdek-Místek, s.r.o., IČO 28603486, se sídlem Mánesova 1259, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 34035 a chtěli bychom Vás informovat jako správci osobních údajů o zpracování osobních údajů na našich webových stránkách www.plagio.sk.

Na webovej stránke je kontaktný formulár, v ktorom vyžadujeme niektoré osobné údaje, aby sme sa s Vami mohli následne spojiť. Vzhľadom k tomu, že týmto dochádza k spracovaniu osobných údajov, chceli by sme Vás informovať, ako s týmito údajmi budeme nakladať. V prípade, že niektoré časti textu nerozumiete, či by ste chceli získať viac informácii, neváhajte napísať na e-mailovú adresu klinika@plagio.cz.

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE získavajú?

  Spracovávame nasledujúce informácie:

 2. PREČO OSOBNÉ ÚDAJE získavajú A ČO NÁS na to oprávňuje?

  Údaje získané z kontaktného formulára slúži k tomu účelu, aby sme sa na Vás následne mohli obrátiť a kontaktovať Vás. Vek dieťaťa je okrem iného veľmi dôležitý, aby sme mohli náležite posúdiť, či je liečba vôbec možná. Potom, čo Vás kontaktujeme a dohodneme sa na poskytovanie našich služieb, využívame údaje pre základné identifikáciu zmluvného vzťahu. Právnym základom pre toto spracovanie je nevyhnutnosť pre splnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

  Obchodné oznámenia.

  Všetky údaje, ktoré uvediete do kontaktného formulára budeme spracovávať iba my a nebude dochádzať k ich odovzdanie externým správcom osobných údajov či spracovateľom.

 3. PO AKÚ DOBU BUDEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ

  Osobné údaje budeme uchovávať po dobu vzájomnej komunikácie. Ak následne dôjde k vzniku zmluvného vzťahu medzi nami a Vami, ponecháme si osobné údaje po dobu existencie tohto zmluvného vzťahu. V prípade, že sa nedohodneme na vzájomnej spolupráci, osobné údaje hneď vymažeme.

 4. AKÁ MÁTE VOČI ochrany vašich osobných údajov PRÁVA

  Vo vzťahu k nami vykonávaným spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

  Pre Vás sú najdôležitejšie nasledujúce práva:

  Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu , komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať, či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza na základe spracovania Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovanie, vrátane prípadného profilovanie. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvý poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môžeme požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov, a síce vo výške 10 EUR.

  Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, ak by boli nepresné a neúplné.

  Právo na výmaz znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie, (iv) ukladá nám to zákonná povinnosť alebo (v) vo vzťahu k osobným údajom, ku ktorých spracovanie ste udelil súhlas, tento súhlas odvoláte.

  Právo na obmedzenie spracovanie znamená, že kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, nesmieme Vaše osobné údaje spracovávať inak ako tak, že ich budeme mať iba uložené a prípadne ich môžeme použiť len s vaším súhlasom alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

  Právo na prenosnosť znamená, že máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy, a ktoré sú zároveň spracovávané automatizovane, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo na to, aby boli tieto osobné údaje odovzdané priamo inému správcovi.

  Ak máte pripomienky alebo sťažnosť týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo dotaz na osobu zodpovednú za ochranu dát v našej spoločnosti či uplatňujete niektoré zo svojich práv, kontaktujte nás na e-mailovej adrese klinika@plagio.cz . Na vaše otázky či pripomienky odpovieme čo najskôr, najneskôr do jedného mesiaca.

  Na našu činnosť taktiež dohliada Úrad na ochranu osobných údajov, u ktorého môžete v prípade Vašej nespokojnosti podať sťažnosť. Viac sa dozviete na stránke úradu ( www.uoou.cz ).

  Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 1. Augusta 2020.

klinika@plagio.sk
Podmienky súkromia a používania cookies
Všetky práva vyhradené
Prevádzkovateľom Plagio kliniky Martin je firma ORTO-PROTETIKA, s.r.o. so sídlom: Kollárova 21, Martin, 036 01, Slovenská Republika. IČO: 36394360. Prevádzkovateľom Plagio kliniky Bratislava je firma PROTEA, s.r.o. so sídlom: Azalková 9, Bratislava, 821 01, Slovenská Republika. IČO: 31370381.

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.